Hvem er vi?

Backe Bergen er en del av Backe.

Varegghallen AS er byggherre for bygging av nye Varegghallen.

Se vår brosjyre

Riggområdet

Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg. Skiltplan er godkjent av vegmyndighet (Bymiljøetaten).

Mindre endringer vil forekomme.

Gjennomføring av prosjektet

Tilleggsinformasjon:
Det er planlagt byggetid på ca 2 år.

Det vil pågå sprenging og gravearbeider i et halvt år. Deretter vil ila  råbygget reise seg i neste år, og innredningsarbeidet kan starte.