Aktueltarkiv

Status på Varegghallen 06.07.2023

Prosjektet går stadig framover på Varegghallen. I denne perioden er det primært betongarbeid som pågår. Veggene som omslutter hallen er 3/4 ferdig, med bare veggen i sør som gjenstår. Dekket over parkeringsgarasjen er ferdig støpt og hulldekke er montert 2 etasjer over. Varegghallen begynner å ligne mer på en flerbrukshall, og det skjer synlige forandringer for hver dag som går. 

Grunnarbeider 

Nå kan vi endelig se slutten på grunnarbeidene i byggegropen.  

I tiden fremover vil vi begynne på oppbygningen av Varegghallen med betongarbeider. 

Forberedende arbeider for Bybanen

Det vil bli utført grunnundersøkelser i barnehagen/lekeplass i Formannsvei 1 fra 24. oktober til 13. november.

Det er planlagt kjerneboringer i fjell og kan medføre noe støy.

Grunnboringene er ikke en del av anleggsarbeidene til Varegghallen. Henvendelser om dette arbeidet kan rettes Entreprenørservice.

Sprengningsarbeider.

Sprengingsarbeidene pågår for fullt og vil vare frem til nyttår.

Det vil foregå mindre grunnarbeider fra medio januar.

Om du ønsker å motta varsel for sprenging, gå til nabovarsel.no, eller ta kontakt med prosjektgruppen.