Aktueltarkiv

Forberedende arbeider for Bybanen

Det vil bli utført grunnundersøkelser i barnehagen/lekeplass i Formannsvei 1 fra 24. oktober til 13. november.

Det er planlagt kjerneboringer i fjell og kan medføre noe støy.

Grunnboringene er ikke en del av anleggsarbeidene til Varegghallen. Henvendelser om dette arbeidet kan rettes Entreprenørservice.

Sprengningsarbeider.

Sprengingsarbeidene pågår for fullt og vil vare frem til nyttår.

Det vil foregå mindre grunnarbeider fra medio januar.

Om du ønsker å motta varsel for sprenging, gå til nabovarsel.no, eller ta kontakt med prosjektgruppen.